Disclaimer

Disclaimer Versloot-Van Wingerden B.V.

Versloot-Van Wingerden B.V. met KvK-nummer 29039955 (Versloot), wil u hartelijk welkom
heten op www.verslootvanwingerden.nl (Website). Door onze Website te gebruiken stemt u
met deze disclaimer in. Versloot kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd
aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar u gebruikt onze
Website voor eigen risico. Versloot zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud
van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze
Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Versloot is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of
onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze
Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en
risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst
tussen Versloot en u tot stand komen.

Versloot controleert de inhoud die gebruikers van de Website zelf op onze website plaatsen niet, maar Versloot kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@verslootvanwingerden.nl.

U mag onze Website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele
Eigendomsrechten en die van de gebruikers van onze Website. Versloot behoudt zich alle
rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik
van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via
info@verslootvanwingerden.nl aan ons vragen.