Materialen

Speciaalzanden


Metselzand

Metselzand is een zandsoort speciaal geschikt voor het maken van metselmortel. Bij metselzand worden zware eisen gesteld aan de korrelgrootte, dit in verband met de druksterkte van de voeg. De korrelgrootte van metselzand is 0-2 mm.


Beton- en vloerenzand

Betonzand is zand dat wat grover is dan metselzand en heeft een korrelverdeling van 0-4 mm. Dat betekent dat er in deze zandrecepten een groter percentage korrels zit die groter zijn dan 1 mm. De moderne zandklasseerinstallaties maken op bestelling specifieke samenstellingen mogelijk.


Bijbehorende bestanden


Brekerzand

Dit zand wordt veelal gebruikt om de open ruimte tussen klinkers en tegels mee op te vullen. Brekerzand wordt tijdens of na het breken van vast gesteente of grind afgezeefd. Het materiaal heeft een goede draagkracht en haakweerstand, het zorgt hierdoor voor een goede stabiliteit. Leverbaar in een fractie van 0-2 en 0-3 mm.


Speelbakkenzand

Zand dat gebruikt wordt voor zandbakken en speeltuinen. Het is schoon en zuiver zand. Het zand is fijn van structuur. Het zand wordt gewonnen in onze rivieren, waarna het wordt schoongespoeld en afgezeefd. Na het zeven blijft een zacht, schoon zand over, dat licht van kleur is.