Materialen

Grond en Klei

Versloot-Van Wingerden B.V. kan u diverse producten leveren ten behoeve van een goede bodemstructuur voor het planten en laten groeien van bomen. Naast grondproducten leveren wij ook klei-soorten, waaronder het zogenaamde dijkenklei.


Bomengrond

Bomengrond biedt een goede basis voor het planten en groeien van bomen. Een subtiele verankering en gezonde wortelgroei zijn het resultaat bij het toepassen van bomengrond. Het bevat natuurlijke voedingsstoffen en brengt balans aan in de bodem door een goede structuur. Ideaal voor planten van bomen in open grond.


Bomenzand

Bomenzand wordt gemaakt van speciaal geselecteerd zand en compost, wat de water- en luchthuishouding ten goede komt. Bomenzand is dankzij haar ééntoppigheid een uitstekend product om toe te passen als mengsel tussen bestrating en beplanting van de bodem.


Teelaarde

Teelaarde is een bodemmateriaal van minerale en uitgerijpte organische aard. Het is uitstekend geschikt als groeimedium voor planten, verrijkt het bodemleven en is structuur verbeterend. Andere kenmerken zijn; goede waterdoorlatendheid en bevat nauwelijks onkruiden of verontreinigingen. Voor aanvullen en ophogen van tuinen, borders, aanbrengen graszoden etc.


Dijkenklei

Dijkenklei wordt gebruikt voor de bouw van dijken. In zijn algemeenheid dient het zand gehalte <40% te zijn. Het lutumgehalte tussen 17,5% en 40% en het organische stof gehalte minder dan 3%. Het dijkenklei volgens CROW eisen kent erosieklassen 1, 2 en 3. De erosieklassen bepalen de plasticiteit van de klei en het gehalte aan mineralen. De klei dient homogeen en schoon te zijn.