Materialen

Zandsoorten

Op deze pagina worden meerdere materialen weergegeven. Klik op een materiaalsoort om meer te weten te komen!

Zand dat mede wordt gebruikt als ophoogmateriaal onder wegen, industrieterreinen, straten, woonwijken, spoorwegen en dijken. Het zand wordt gewonnen in binnenlandse wateren (zoet) en uit zee (ontzilt). Middels een zandzuiger wordt het ophoogzand in een schip gespoten. Tijdens het transport zorgt een speciale installatie aan boord van een beunschip dat het zand wordt droog gepompt. Voor zeezand is het van belang dat het chloridegehalte voldoet aan de door de overheid vastgestelde eis van maximaal 200 mg/kg droge stof. Om hieraan te voldoen wordt het materiaal tijdens de vaart ontzilt.

Verschralingszand is al een zoet zand en hoeft niet te worden ontzilt.


Ophoogzand

Het door CZB geleverde ophoogzand is volgens het bouwstoffenbesluit gecertificeerd: BRL nr 9313 Niveau IV


Bijbehorende bestanden


Drainzand

Belangrijk aan drainzand is de korrelgrootte. Drainzand wordt gebruikt voor het verschralen van zware kleigronden, voor het vullen van drainagesleuven, kortom voor alle toepassingen met de eis dat het zand goed waterdoorlatend is. Door zijn open structuur verdicht drainzand niet, wat betekent dat het zand niet vast gaat zitten, maar altijd los blijft.


Verschralingszand

Zand dat wordt gewonnen in zoet water (zoet zand). Uitermate geschikt voor het onderhouden van sportvelden en in het bijzonder dus het bezanden ervan. Verschralingszand wordt ook gebruikt om het door grond te mengen; het verschralen van grond.


M3c zand

M3c zand is de officiële benaming voor onderbouwdrainzand, zoals deze wordt gebruikt door NOC/NSF. Het heeft de eigenschap om water zeer snel af te voeren en is zeer schoon. M3c zand is speciaal geklasseerd met de juiste korrelgrootte van 200 tot 300 mu.


M3d zand

Funderingsdrainzand dat dient te worden gebruikt voor goede drainage en onderbouw van sportvelden. M3d zand heeft een M50 getal van >250 mu. De korrels zijn bol, hoekig of matig hoekig en hebben een gesloten structuur. Het organische en kalkgehalte is, kleiner of gelijk aan, respectievelijk 1% en 5%. Het zand is zeer goed waterdoorlatend.