Weegbrug

Op het opslagterrein van Versloot-Van Wingerden bevindt zich een geijkte weegbrug. Deze weegbrug heeft een maximale weegcapaciteit van 70 ton. De weegbrug is aangesloten op een speciaal computersysteem, welke de weegresultaten en alle relevante gegevens, zoals materialen, gewichten, voertuig, klant en bestemming verzamelt en doorgeeft aan het kantoor voor verdere verwerking. Van de wegingen wordt op de opslag een aantal weegbonnen uitgedraaid ten behoeve van administratie en chauffeur. Onze voorlader (shovel) is ook voorzien van een weegsysteem.

De weegbrug heeft een belangrijke functie voor weging van afgehaalde of te leveren materialen, echter kan ook als dienstverlening aan derden ter beschikking gesteld worden. Met regelmaat komen klanten de weegbrug gebruiken om hun wagens en of ladingen voor eigen gebruik te wegen. Neem contact met ons op om meer over deze dienstverlening te vernemen!