Materialen

Granulaatsoorten

Vanuit overheidswege voert men al jaren een streng beleid ten aanzien van bouw- en sloopafval. Dit afval bevat in de regel waardevol steenacht materiaal. Met de juiste recyclingtechnieken kan dit bouw- en sloopafval geschikt gemaakt worden voor hergebruik. Het hergebruik zorgt ervoor dat minder grondstoffen aan de natuur worden onttrokken. Het recyclen zorgt er tevens voor, dat een kleiner gedeelte van het totale bouw- en sloopafval moet worden gestort, wat dus bijdraagt in een mindere belasting voor natuur en milieu.

Het gerecycled materiaal wordt met name toegepast als fundering onder wegen, onder voet- en fietspaden, onder opslagplaatsen, onder parkeerplaatsen en als opvulmateriaal voor schanskorven. Het menggranulaat heeft een groot draagvermogen en een grote stabiliteit als eigenschap.

Versloot-Van Wingerden kan u menggranulaat en betongranulaat leveren.


Menggranulaat 0/31

Menggranulaat bestaat voor 50% uit metselpuin en voor 50% uit betonpuin.


Betongranulaat 0/31

Betongranulaat bestaat voor 100% uit betonpuin. Hierdoor heeft betongranulaat een iets sterker karakter dan menggranulaat.