Materialen

Lava-soorten

Lava wordt gewonnen in het gebied ten noordwesten van Koblenz, in de deelstaat Rijnland-Palts. Lava ontstaat na stolling van vloeibare lava na een vulkaanuitbarsting. Tijdens het stollen ontstaan luchtbellen, waardoor een zeer poreus en waterdoorlatend gesteente ontstaat. Lava heeft hierdoor een laag soortelijk gewicht. Lava is een licht funderingsmateriaal en een natuurlijk product, waardoor het zeer geschikt is voor gebruik in waterwingebieden.

Het lichte funderingsmateriaal heeft een groot waterbergend en drainerend vermogen en is bovendien zeer stabiel. Een ander belangrijke eigenschap is dat het materiaal over zuiverende eigenschappen beschikt. Het materiaal wordt dan ook veel toegepast in de tuinbouw.

Lava vindt zijn toepassing in onder andere wegenbouw, tuinbouw, containervelden en sportvelden. Wanneer het lava gebruikt wordt voor buitensportaccomodaties moet het materiaal aan de normen van ISA-Sport voldoen. Lava voor sportvelden is in vele gradaties leverbaar.

De meest gangbare afmetingen zijn lava 2/8 (agro), lava 2/16 (agro), lava 0/16 M2a (sport) en lava 0/40 (wegenbouw). Versloot-Van Wingerden levert u alle mogelijke lavavarianten, enkele soorten hebben wij hier uitgelicht:

 

 


Lava 1/4

Lava 1/4 wordt vooral gebruikt als toepassing voor in sportvelden. De grotere holtes in het aan te brengen pakket kunnen hiermee worden opgevuld, dit zorgt voor een grotere stabiliteit.


Lava 2/8

Lava 2/8 heeft vele toepassingsgebieden. Het wordt gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen, paden, sportvelden en containervelden in de agrarische sector. Daarnaast kan het worden gebruikt als half verharding of siergesteente, filtermateriaal voor vijvers en als mengsel voor daktuin- en boomsubstraten.


Lava 0/16

Lava in de grootte van 0 tot 16 mm. Wordt veelal gebruikt als funderingsmateriaal in de wegenbouw. Met name voor voet- en fietspaden.


Lava 2/16

Lava 2/16 is een poreus product, waardoor het absorberend en drainerend werkt. Het wordt veelal toegepast voor het aanbrengen van teelvloeren.


Lava 8/16

Lava 8/16 is een gebroken vulkanisch gesteente en bruin van kleur. Deze natuurtint past mooi bij de uitstraling van een natuurlijke vijver. Wordt gebruikt voor helofytenfilters van zwemvijvers. Het heeft hoekige vormen, waaraan de wortels van planten zich makkelijk hechten. Het poreuze materiaal is licht van gewicht en sterk waterdoorlatend.


Lava 16/32

Dit vulkanische materiaal is zeer vruchtbaar. Vaak is er in de bodem een tekort aan zwavel, zink, selenium, koper en kobalt, maar het gebruik van lava vult deze tekorten aan. Lava 16/32 wordt, als geschikte bodemverbeteraar, op gemengd met grond en dan toegepast als bomengranulaat.