Reconstructie Prins Bernhardlaan

Reconstructie Prins Bernhardlaan

juli 14, 2017

In de maanden juli en augustus wordt er in Alphen aan den Rijn hard gewerkt aan de reconstructie van de Prins Bernhardlaan. De weg wordt gedeeltelijk verlegd, er vinden aanpassingen van de bushaltes plaats en de bermen worden onderhanden genomen. Rioleringen, kabels en leidingen worden vervangen. Aannemer KWS Infra Rotterdam verzorgt in deze maanden de aanleg van een volledig nieuwe rijbaan en fundering. Om de hinder van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken, is ervoor gekozen om het werk uit de voeren in de vakantieperiode. Versloot-Van Wingerden levert aan de aannemer de diverse materialen voor de uitvoering van het werk, waaronder zand en betongranulaat. Het werk dat haar aanvang kende eind april zal naar verwachting medio september 2017 gereed zijn.

Door: redacteur